Fáraók Tours  
1064 Budapest, Podmaniczky u. 51-53
Telefon: +36 1 398-8888
 
   
 


KAIRÓ IDŐJÁRÁS
HURGHADA IDŐJÁRÁS
SHARM EL-SHEIKH IDŐJÁRÁS
Egyiptomi Istenek

Egyiptomi utazásunk alatt biztosan szóba kerülnek az egyiptomi istenek, hiszen a mai napig számos helyen jelen vannak a mindennapokban. A bazárokban a legtöbb ajándék és emléktárgy, papirusztekercs ábrázolja képeiket így érdemes egy kicsit jobban megismerni őket. Az istenek az egyiptomi vallásban a természet erőit testesítik meg és rejtélyesen ábrázolják őket, éppen ezért csak páran viselnek emberalakot. A többségünket állati arccal,testtel rendelkezik, mivel ők sosem fedik fel eredeti természetüket.
Ősi istenségek közé tartozik:

 • Aken: az alvilág révésze.
 • Amon: a rejtett, egy helyi teremtő istenség, aki később Mutot vette feleségül.
 • Amunet: a levegő eredeti istensége, kobraként vagy kígyófejű nőként ábrázolták.
 • Anubisz: kutya vagy sakálisten, a balzsamozás, és sírgondozás istene, aki vigyáz a holtakra.
 • Anuket: a Nílus folyó istennője, Szatisz gyermeke, az élet és a termékenység adományozója, gazellafeje van.
 • Apep (Apofisz): az alvilág gonosz kígyója, Rá ellensége.
 • Ápisz: a legelső termékenységi alak, akit később Ptah-hal azonosítottak, később Ozirisszel és Szokarisszal, a halál és az alvilág későbbi isteneivel. Mint Ápisz-Atum, a napkultuszban is jelentős szerepe volt, és napkoronggal jelölték a bikaszarvai között. Az Ápisz bika gyakran egy olyan királyként van ábrázolva, aki a halála után vált istenséggé, utalva egy korábbi szokásra, amelyben a királyt feláldozták.
 • Aton: a napkorong vagy gömb, amit IV. Amenhotep (Ehnaton) korában egyetlen istenként imádtak.
 • Atum: teremtő istenség, és a lenyugvó nap istene.
 • Básztet: a fáraó védelmezője és napistennő, éjjelente a nap ragyog a szemeiben, oroszlánként és macskaként egyaránt imádták, macskafejű nőként ábrázolták.
 • Bát: a kozmoszt és a lélek lényegét jelentette, tehénistennő.
 • Bes: törpe félisten, a háztartás, a gyermekszületés és a szórakozás védelmezője.
 • Geb: a Föld istene, Egyiptom első ura, Nut férje.
 • Hápi: az istenség, ami a Nílust személyesítette meg, az élet és a termékenység istene.
 • Hathor: az egyik legidősebb istensége, tehénistennő, égistennő, faistennő, aki a fáraó anyja volt, és az univerzumnál öregebb, a biblia aranyborjúja, később a szerelem és a zene istennője.
 • Heget: a gyermekáldás és a termékenység istennője, aki a születéskor életet lehel az emberbe, békaként vagy békafejű nőként ábrázolták.
 • Hórusz (Héru): sólyomfejű istenség, az ég istene, a háború és a védelmezés istene, többféle formája ismeretes, például Héru, Ízisz gyermeke, Felső Egyiptom fáraóinak istene.
 • Ízisz (Ászet): a mágikus erő és a gyógyulás istennője, maga a trón, később Ozirisz felesége és a holtak védelmezője.
 • Juszaaszet: minden istenség anyja és nagyanyja, később Atum vagy Atum-Rá „árnyéka”.
 • Kefri (Kefra): a szkarabeusz (galacsinhajtó) bogár, a hajnal megtestesítője.
 • Knum: teremtő istenség, az áradás istene.
 • Konsu: Amon és Mut fia, akinek a neve vándort jelent, ami valószínűleg a hold útjára utal az égen, mert holdistenség volt. Később a gyógyítás istene.
 • Kuk – a sötétség megszemélyesítése, gyakran békafejű istenség, akinek a női formája a kígyófejű Kauket volt
 • Ma’at – egy istennő, aki az igazság, az egyensúly, és a rend megszemélyesítése, nőként ábrázolták, aki ült vagy állt, és jogart tartott az egyik kezében, és egy ankh-ot a másikban – ő tett rendet az eredendő káoszban, és az univerzum rendjének megtartásáért felelős minden lakójával együtt, megóvja őket attól, hogy visszatérjenek a káoszba
 • Mafdet – aki gyorsan szalad, a jogi igazság (végrehajtás) istennője, általában gepárd alakban imádták, de néha macska, mongúz vagy leopárd alakjában is, védelmezett a férgektől, a kígyóktól és a skorpióktól; így a királyi múmiák ágya fölé helyezték
 • Menhit – a háború istennője – oroszlán-istennő, később Szekmettel azonosították
 • Meretszéger – a királyok völgyének kobra-istennője, néha háromfejű, a piramis alakú hegy megszemélyesítése, ami a fáraók sírjára vigyáz a Királyok Völgyében
 • Meszkhenet – a gyermekáldás istennője, és minden ember Kájáért felelős, a lelkének egy darabjáért, és a sorssal azonosították
 • Mentu (Montu) – a háború legrégibb istene – nomád istenség
 • Min – több különböző formában imádták, de főleg egy férfi emberi alakban, és merev pénisszel ábrázolták, amit a bal kezében tart, és a jobb kezében pedig egy cséphadaró van; az Új Királyságban összeolvadt az alakja Amonnal, Min-Amon-kamutef alakjában, és az oltárát egy pár marhaszarvval koronázták meg
 • Mnevisz – Héliopolisz szent bikája, később Rával azonosították, mint a nap-marha istenség sarja, és Minnel is; amikot Ehnaton megtagadta Amont Aton javára, kijelentette, hogy megtartja a Mnevisz imádatot, ami a nappal való megfeleltetéseinek köszönhető
 • Mut – anya, és eredetileg a kozmosz ősi tengerének címe volt, a kozmosz anyaképe
 • Naunet  - az ősi víz istennője, azonos Muttal, és később Nu-val volt szoros kapcsolatban
 • Neit – A háború istennője, később nagy anyaistennő – az ősi vizek neve, a teremtés és a szövés istensége, azt mondták a világmindenséget a szövőszékén szőtte
 • Nekbet – az egyiptomi keselyű istensége, szárnyaival Egyiptom, a nemesség és a fáraó védelmezője – az anyák anyjaként utalnak rá, aki a kezdetektől létezett, és a világ megteremtője volt, mindig látható volt a fáraó kettős koronájának elején, Wádjettel együtt
 • Neftisz – a halál istennője a csörgő (szisztrum) tartója, Ízisz testvére, és Hórusz nevelőanyja, sólyomszárnyakkal bíró nőként ábrázolták, általában a védelmezés egyik erős szimbóluma volt
 • Nut – a mennyek és az ég istennője – több istenség anyja, a napé, a holdé és a csillagoké
 • Ozirisz (Wezir) – az alvilág istene Hathor és Anubisz után, a termékenység és a mezőgazdaság istene Nut, az égistennő és Geb a földisten legidősebb fia, Ízisz testvére, később férje – Felső Egyiptom korai istene, akinek kultusza az i.e. hatodik századig fent maradt
 • Pakhet – aki könnyezik, Szekmet és Básztet összeolvadt megfelelője, oroszlánvédelmező
 • Ptah – teremtőisten, az ipar istene is
 • – a Nap, teremtő isten – Héliopoliszban (Napváros) kultusza
 • Szatisz – egy istennő, aki eredetileg a Nílus folyó áradását jelképezte, ősi háború, vadászat, és termékenységistennő, a Nílus (Anuket) anyja, íjjal és nyilakkal ábrázolták és gazella-, vagy antilopszarvval, néha tollas koronával
 • Szekmet – a rombolás és a háború istennője, az oroszlán, Rá megszemélyesített arca, a fáraó védelmezője, napistenség később Harhor egyik arca
 • Szeker – a halál istene
 • Szelket - skorpióistennő, a mágia istennője
 • Szobek – a Nílus krokodilistensége
 • Szet – a vihar istene, később a gonoszság és a sivatag istene, Felső Egyiptom védelmezője, káoszisten – nincs egy különálló állat, ami megszemélyesítené őt, de több állat jellemzőiből álló istenként ábrázolták
 • Szesat – az írás, a csillagászat, az asztrológia, az építészet és a matematika istene, írnokként ábrázolták
 • Su – a szél vagy a levegő megszemélyesített alakja
 • Taweret – a terhes nők istennője, a gyermekáldás védelmezője
 • Tefnut – istennő, az eső, a felhők, a nedves időjárás istennője, macskaként, néha oroszlánként ábrázolták
 • Thot – a Hold, a rajzolás, az írás, geometria, bölcsesség, gyógyászat, zene, csillagászat, mágia istene; gyakran íbiszfejjel, vagy lúdfejjel ábrázolták
 • Wádjet – istennő, alsó Egyiptom kígyóistennője, kobraként ábrázolták, Egyiptom és a fáraó védelmezője volt, a fáraó koronáján mindig ábrázolták; később Nekbet képével egyesült, miután észak és dél egyesült; más szimbólumai: szem, kígyó egy boton
 • Wepwapwet – felső Egyiptom sakálistene


Számos Istenséget állat képében is imádtak:
Ptah – bika
Básztet – macska
Thot – íbisz
Amon – kos
Hórusz/Rá – sólyom
Anubisz – sakál
Szobek – krokodil
Hathor – szarvasmarha
Szekmet – oroszlán
Nekbet – keselyű
Ejo vagy Wádjet – egyiptomi kobra
Khepri – szkarabeusz (galacsinhajtó) bogár,
Geb – egyiptomi liba

 

Forrás: http://otosomlesztoribol.blog.hu/2010/11/14/az_okori_egyiptomi_istensegek_listaja

 

Az egyiptomi Isteneknek szentelt templomokat és építményeket a nílus völgyében tett utazások alkalmával tudják megtekinteni. 

Az alábbi körutazásaink közül válogasson, ha szeretné ezeket a több ezer éves lenyűgözű építményeket megtekinteni!

 .

 
 
Kairó
Luxor
Asszuán
Hurghada
Sharm El Sheikh
Egyiptomi városok távolságai
Egyiptomi Parfüméria
Papirusz műhely
Királyok Völgye
Memnóni kolosszusok
Montazah Palota
Qaitbay erőd
Pompeius oszlopa
Kom El Shoqafa katakombái
Egyiptomi ételek
Egyiptomi Istenek
Egyiptomi művészet
Ramadan
Abu Szimbeli templomok
Hórusz temploma
Szobek temploma
Völgytemplom (Gíza)
Luxori templom
Karnaki templom
Hatsepszut temploma
Philaei templom
Egyiptomi arab útiszótár
Egyiptomi vízum
Egyiptomi pénz
Egyiptomi piramisok
A Nagy Szfinx
Khan el-Khalili bazár
Egyiptomi Múzeum
Asszuáni Nagy Gát
Asszuáni botanikus kert
Elefánt sziget
Asszuáni gránitbánya és a befejezetlen obeliszk
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum
Nyilatkozat
Dokumentumok
Elérhetőségeink

egyiptom, utazás, nílus, kairó, üdülés, nyaralás, körutazás, utazás, városnézés, városlátogatás, tengerpart, egyptair, repülős út, szállás, hotel, resort, szálloda, akció, last minute, ajánlat, foglalás Egyiptom, Hurghada, Sharm El Sheikh, Kairo, Luxor, nílusi hajóút, Vörös-tenger, fakultatív program, hieroglif, templom, piramis, istenek, Karnak, Edfu, Philae, Dendera, Abu Szimbel, Kheopsz, giza, Szakkara, Alexandria, Asszuán, Núbia, Nasszer-tó, egyiptomi utazási iroda, Amon, Ekhnaton, Imhotep, Hatsepszut, korall, sznorkerezés, búvárkodás, akció, kedvezményes utak, magyar nyelvű idegenvezető, Jaz Aquamarine, TTC Empire, TTC Royal Star Beach, Amwaj Blue Beach, Seagull, Sunny Days, egyiptomi utak, egyiptomi nyaralás, kairói városlátogatás, olcsó egyiptomi utak
Created by MesterCom Kft.  v2.57